Volgend artikel


Geplaatst op -- :


De Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) heeft verontwaardigd gereageerd op de brief van dhr Boudewijn Revis (VVD), Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen (SWS) met betrekking tot door de Gemeenteraad gevraagde aanvullende informatie over de luchtkwaliteit en de uitbreiding van de Britse School Nederland in Leidschenveen. Zie het bericht hierover van 4/7/2018. De brief van deze wethouder roept bij de BOL ernstige bedenkingen op. 

 

De Wethouder zegt dat de luchtkwaliteit in de omgeving van de Britse School ruim binnen de norm is. Maar de Wethouder baseert zich op berekeningen met een maximale snelheid van 100 km/u op de A12 langs Leidschenveen, terwijl in werkelijkheid de maximale snelheid op de A12 bij de Britse school 120 km/u overdag en 130 ís avonds en ís nachts is. Daarnaast kijkt de Wethouder alleen naar de jaargemiddelden, terwijl de wet nadrukkelijk ook eist dat de maximale uurgemiddelde concentratie maar een beperkt aantal keer per jaar mag worden overschreden. De Wethouder erkent wel, dat in de winter de concentraties veel hoger zijn dan in de zomer (volgens onze metingen is dat een factor twee) en we vragen ons dan ook af of de Wethouder ook heeft vastgesteld dat in de winter de uurgemiddelden ruim binnen de norm blijven?

 

De Haagse Gemeenteraad vindt samen met BOL dat de luchtkwaliteit langs de snelwegen beter kan worden door verlaging van de maximale snelheden. De Raad heeft hierover op 28 juni j.l. nog een motie van het CDA aangenomen dat de Wethouder aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat dient te vragen of de maximale snelheid op de A12 kan worden verlaagd. Deze VVD Wethouder vindt echter dat snelheidsverlaging niet nodig is, en het verbaast ons dan ook niet dat hij geen gehoor heeft gevonden. 

 

De GGD Haaglanden lijkt de Wethouder te willen volgen, maar negeert daarbij dat de nationale GGD recent richtlijnen heeft gemaakt over luchtkwaliteit voor de locatie van scholen. In deze richtlijnen wordt zeer sterk afgeraden om scholen te bouwen of uit te breiden binnen 300 meter van een snelweg, onafhankelijk van de vraag of aan de wettelijke normen wordt voldaan. 

 

Uit de huidige brief met aanvullende informatie over de luchtkwaliteit langs de A12 bij Leidschenveen trekken wij de conclusie dat de Wethouder geen maatregelen wil opleggen aan de Britse School. Tevens trekken wij de conclusie dat de Wethouder bij de Rijksoverheid niet wil pleiten voor verlaging van de maximale rijsnelheid op de A12 langs Leidschenveen waarmee behalve de luchtkwaliteit ook de geluidsbelasting aanmerkelijk zou verbeteren.

 

Met verwijzing naar onze bedenkingen heeft de bewonersorganisatie aan het College B&W gevraagd de brief van de Wethouder te herzien en opnieuw aan de Raad te sturen. 

 

De brief van de Wethouder heeft bij BOL ook de vraag opgeroepen of het serieus de bedoeling van de Gemeente Den Haag is, dat wij als vrijwilligersorganisatie de Wet-Houder aan de wet moeten houden, of dat de Wethouder ongehinderd bij zijn zienswijze mag blijven. 

 

Namens de toekomstige leerlingen van de Britse School hopen wij dat de Wethouder goed luistert naar de bewoners en hun vertegenwoordigers in de Gemeenteraad.


Volg al het nieuws van Leidschenveen op nieuws Leidschenveen