Project P2500DenHaag.nl

Parkeerproblemen in woonbuurten


Gepubliceerd: 12 september 2013 
Laatste wijziging: 17 september 2013

Project P2500
In een aantal woonbuurten werkt de gemeente aan extra parkeerplaatsen voor bewoners.
Er komen steeds meer auto’s bij in de stad. Parkeerruimte is schaars, zeker in oudere wijken. De groeiende parkeeroverlast die dat met zich meebrengt, veroorzaakt onveilige situaties en moeilijk begaanbare straten. De brandweer kan er soms niet door of kan niet bij de putten voor bluswater. Auto’s staan fout geparkeerd waardoor stoepen slecht begaanbaar zijn, bijvoorbeeld voor rolstoelen of kinderwagens. Zelfs speelplaatsen en groen worden deels ingenomen door geparkeerde auto’s. De gemeente Den Haag doet hier iets aan. Om de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, breidt de gemeente de parkeercapaciteit uit.
Eind 2010 is de gemeente begonnen met een programma op te stellen om parkeerplaatsen toe te voegen aan wijken. Dit programma, ook bekend onder de naam P2500, is begonnen in de volgende aandachtsgebieden:

- Laak
- Laakkwartier-Oost
- Oud-Leyenburg
- Vruchtenbuurt

In Heesterbuurt en Scheveningen-Dorp zijn genoeg parkeerplaatsen aangelegd en is betaald parkeren ingevoerd. In de andere buurten zijn de werkzaamheden sinds oktober 2012 in gang gezet. Als vervolg wordt nu ook gekeken naar de wijken:

- Bezuidenhout-Oost
- Bloemenbuurt
- Rustenburg-Oostbroek

Voortgang van de aanpak
De voortgangsrapportage 2012-2013 doet uitgebreid verslag van de werkzaamheden in grote lijnen en gedetailleerd per project:

Voortgangsrapportage 2012  (PDF, 7237 kB)

Een deel van de nieuwe parkeerplekken ontstaat door straten anders in te richten. In Laakkwartier-Oost en Oud-Leyenburg is dat niet genoeg. Daarom komen er in die wijken ook parkeergarages.

Betaald parkeren
Als in een wijk voldoende nieuwe parkeerplekken zijn toegevoegd, wordt betaald parkeren ingevoerd. Dit is nodig om te voorkomen dat de beschikbare parkeerruimte alsnog grotendeels door niet-bewoners van de wijk gebruikt wordt.

Verkeer en Meer
Naar het YouTube-kanaal van de gemeente:
Verkeer en Meer aflevering 18 juni 2013 
Go Top