ParkeernormenDen Haag


Parkeernormen Den Haag


Hierbij ter informatie het collegebesluit over de ontwerpnota
Parkeernormen, alsmede de vastgestelde Parkeernormen. De
ontwerpnota Parkeernormen Den Haag is vrijgegeven voor inspraak van 1
juli 2011 tot en met 13 september 2011.**************************

 
Go Top