Bewonersorganisatie Leidschenveen
Na enige jaren zonder een wijkvereniging in Leidschenveen (ten tijde van de bouwfase van de wijk was er ook een Wijkberaad actief), zijn op 10 juli 2012 door het toenmalige voorlopige Bestuur de statuten ondertekend van de Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) en is op 18 juli 2012 de Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Den Haag.

BOL heeft alle activiteiten ondergebracht in een aantal werkgroepen. Met ingang van 1 september 2015 zijn dit:
  • >> Werkgroep Sociale Cohesie:
  • - alle activiteiten en evenementen in de buitenlucht voor het verbeteren van de saamhorigheid van de wijkbewoners;
  • - alle activiteiten en -evenementen in het Inloop- en Ontmoetingscentrum Leidschenveen (IOCL) voor het verbeteren van de saamhorigheid van de wijkbewoners (adres Wijkcentrum Leidschenveen, Harriet Freezerhof 201);
  • >> Werkgroep Verkeerbelangenbehartiging en spreekbuis namens bewoners en bewonersgroepen voor toegankelijkheid en ontsluiting van de wijk, aanleg en onderhoud van wegen, fietspaden, trottoirs, parkeergelegenheden en de verkeersveiligheid in de wijk;
  • >> Werkgroep Leefomgevingbelangenbehartiging en spreekbuis namens bewoners en bewonersgroepen voor de leefomgeving in de wijk, zoals geluidsoverlast, luchtkwaliteit, grondwaterproblematiek, ontwikkeling Nieuwe Driemanspolder, extra RR-station, maar ook speelplekken voor kinderen, groenvoorziening en uitlaatplekken voor honden. 
In augustus 2012 is BOL gestart met een eigen website en op 21 november 2013 heeft BOL de bestaande website leidschenveen.nu over kunnen nemen, die al jarenlang met succes de bewoners van Leidschenveen van informatie en nieuws had voorzien. De functionaliteiten van de website zijn sindsdien flink uitgebreid.
Informatie over BOL kan worden gevonden op www.leidschenveen.nu .
BOL kan worden bereikt via info@leidschenveen.nu.

De Bewonersorganisatie Leidschenveen stelt elk jaar een werkprogramma op, het jaarplan. In dit jaarplan is een onderverdeling gemaakt in activiteitenclusters “Sociale Cohesie”, “Leefomgeving” en “Verkeer”, waar de werkgroepen van BOL nadere invulling aan geven. Op de website van BOL kan men de voortgang van de activiteiten volgen.

                                      Het kantoor van BOL is gevestigd: 
                                      Harriet Freezerhof 201,
                                      2492 JC Den Haag

                                      Het postadres is: 
                                      Postbus 209
                                      2260 AE Leidschendam

***********************
 
Go Top